Cơ quan quản lý chứng khoán của Úc đã hủy giấy phép của thực thể FTX trong nước, chỉ cho phép tổ chức này thực hiện các dịch vụ tài chính hạn chế. Những điều này sẽ liên quan đến việc chấm dứt các công cụ phái sinh và các thỏa thuận bồi thường cho khách hàng bán lẻ.

ASIC thu hồi giấy phép dịch vụ tài chính của chi nhánh FTX

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố họ đã hủy giấy phép dịch vụ tài chính của FTX Australia, một công ty thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử thất bại FTX đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào mùa thu năm ngoái.

“ASIC đã hủy giấy phép dịch vụ tài chính Úc (AFS) do FTX Australia Pty Ltd (FTX Australia) nắm giữ, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2023,” cơ quan quản lý cho biết.

Theo các điều khoản hủy bỏ, FTX Australia sẽ được phép cung cấp các dịch vụ tài chính hạn chế liên quan đến việc chấm dứt các công cụ phái sinh hiện có với khách hàng cho đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2024. Ủy ban lưu ý:

“Việc hủy bỏ không ảnh hưởng đến các yêu cầu để FTX Australia tiếp tục là thành viên của Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc và có các thỏa thuận bồi thường cho khách hàng bán lẻ”.

FTX có trụ sở tại Bahamas, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, đã xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 tại Bang Delaware vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, trong bối cảnh các vấn đề về thanh khoản. Người sáng lập Sam Bankman-Fried của nó đã bị dẫn độ sang Mỹ, nơi ông phải đối mặt với một vụ kiện vì cáo buộc gian lận.

Cũng vào ngày 11 tháng 11, chính quyền Úc đã chỉ định ba quản trị viên tự nguyện của FTX Australia và công ty con của nó, FTX Express Pty Ltd, theo cơ quan quản lý chứng khoán, vận hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số không do ASIC quản lý.

Giấy phép AFS của FTX Australia đã bị Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc đình chỉ vào ngày 14 tháng 11 năm 2022. Việc đình chỉ ban đầu được áp dụng cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, sau đó được gia hạn đến ngày 24 tháng 7 năm 2023.

  

Itadori

Theo NewsBitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *