Thẻ: tin tức coin

Tin tức coin thường được hiểu là tin tức của bitcoin và altcoin.

Coin là loại tiền mã hoá được phát hành trên nền tảng blockchain riêng biệt cũng như là hoạt động độc lập. Coin được tạo ra với mục đích là đồng tiền thanh toán, trao đổi, nhận thưởng,..cho chính nền tảng Blockchain đó. Mỗi mạng lưới blockchain riêng biệt chỉ có 1 loại coin duy nhất.

Blockchain của Bitcoin có đồng coin là BTC.

Blockchain của Ethereum có đồng coin là ETH.

Bên cạnh đó có Cardano với ADA, Litecoin với LTC, Stellar với XLM,…

Coin được sử dụng để làm phí gas, staking để trở thành node/validator trong mạng. Ngoài ra còn là phương tiện thanh toán và sử dụng như token tiện ích của dự án.