Danh mục: Ứng dụng

Ứng dụng khi liên quan đến thế giới công nghệ, là quá trình một thứ gì đó được sử dụng rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain (chuỗi khối) đã tăng lên trong những năm qua kể từ khi Bitcoin (BTC) ra mắt vào năm 2009 như một tài sản số chạy trên Blockchain. Công nghệ sổ cái phân tán, hay DLT, đã thu hút sự chú ý của các công ty chính thống cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng, trong khi nhiều dự án tiền mã hoá và tiền điện tử tiếp tục khai thác công nghệ.

Việc ứng dụng công nghệ Blockchain, Bitcoin và Altcoin cũng đã tăng lên kể từ khi tài sản này lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, với các thực thể thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến việc phân bổ tiền cho BTC. Tỷ lệ chấp nhận Bitcoin đã tăng lên theo thời gian. Nhìn chung, việc áp dụng tiền mã hoá cũng tăng lên khi các tài sản khác ngoài Bitcoin đã được công khai.