ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trang web này thuộc quyền sở hữu và điều hành của TienMaHoa. Khách truy cập trang Web này ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện sau đây, vì thế trước khi tiếp tục đọc tin tức và sử dụng dịch vụ, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau:

Miễn trừ Trách nhiệm

Trang website tin tức này có thể chứa các đường dẫn đến các trang website bên ngoài. Khi bạn bấm vào các đường dẫn đó, website bên ngoài có thể xuất hiện ở một cửa sổ khác hoặc trên trang. Khi một trang web bên ngoài xuất hiện bên trong khung của trang web này, điều đó chỉ giúp thuận tiện cho việc trở lại trang web này và không thể hiện bất cứ trách nhiệm nào về phần của chúng tôi đối với trang web bên ngoài liên quan, thậm chí đó là một trang web thuộc quyền sở hữu và điều hành của một công ty khác. Các đường dẫn này được cung cấp để giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm ra các trang web liên quan, các tin tức mà bạn quan tâm. Bạn có trách nhiệm quyết định xem các tin tức được cung ứng qua các website này có phù hợp với mục đích sử dụng và tìm kiếm của bạn không. TienMaHoa không chịu trách nhiệm về chủ nhân hoặc người điều hành các website này hoặc về bất cứ tin tức hay dịch vụ tài chính họ cung cấp và không đưa ra hoặc tham gia vào bất cứ điều kiện, đảm bảo hoặc các điều khoản khác và tuyên bố liên quan đến bất cứ điều nào trong đó (kể cả trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại rằng nội dung của website bên ngoài mà website này có đường dẫn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba).

Tất cả tin tức hoặc tư vấn trong website này từ các tác giả tổng hợp và biên soạn chỉ mang tính tham khảo và bạn không nên dựa vào các thông tin đó khi ra quyết định đầu tư tiền mã hoá, tài sản số và quyền đầu tư là do bạn tự lựa chọn. TienMaHoa cố gắng bảo đảm rằng các tin tức và kiến thức trên website đều đúng vào thời điểm đăng trên website nhưng không cam đoan về tính chính xác tuyệt đối của những tin tức đó. TienMaHoa không chịu trách nhiệm về mọi hành động đầu tư của bạn thực hiện dựa trên thông tin hoặc tư vấn đó hoặc những mất mát hay thiệt hại mà bạn gánh chịu do thực hiện hành động đó.

Các Điều khoản và Điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của TienMaHoa hoặc được chủ nhân tài liệu cho phép TienMaHoa sử dụng tài liệu đó trong trang web này.

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu “TienMaHoa” và biểu tượng TienMaHoa. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc TienMaHoa hoặc được chủ nhân của thương hiệu cấp phép sử dụng trên website.

Bạn có thể

– Truy cập bất cứ, tin tức, mục hay phần nào trên Website.

– Sao chép, phân phối, phát tán bất kỳ tin tức nào trên Website nhằm mục đích phổ biến kiến thức nhưng cần ghi rõ nguồn từ TienMaHoa.net.

– In một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

– Can thiệp, thay đổi vào tin tức dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trên trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần “bạn có thể”. Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này.

– Gỡ thông báo về bản quyền, thương hiệu hay các tài sản trí tuệ khác trong tài liệu gốc ra khỏi tài liệu được sao chép hoặc in từ trang web.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Tùy từng thời điểm, TienMaHoa có thể thay đổi các qui định về điều khoản, điều kiện và phần Miễn trừ trách nhiệm nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện và miễn trừ trách nhiệm hiện hành, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các qui định đó mỗi lần ghé thăm lại trang web.

Thay đổi hoạt động của trang web

TienMaHoa có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web này bất cứ thời điểm nào.

TienMaHoa có thể dừng hoạt động của trang web này vì công tác hỗ trợ, bảo trì, để cập nhật nội dung hay vì lý do nào khác.

TienMaHoa bảo lưu quyền đình chỉ truy cập vào trang web này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Bảo vệ Dữ liệu (Vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục)

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó phù hợp theo chính sách về bảo mật của chúng tôi.

Thủ tục Khiếu nại

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo cách kênh trong mục liên hệ.

Quyền xét xử

Các điều khoản và điều kiện này chịu sự chi phối và được diễn giải theo luật pháp Việt Nam và trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web dù là trong hợp đồng, khế ước hay bất cứ phương thức nào khác, các tòa án sẽ có quyền xét xử duy nhất đối với tranh chấp đó.