Thẻ: Tiền điện tử

Tiền điện tử (hoặc Tiền kỹ thuật số) là tiền hoặc các tài sản tương đương tiền được lưu trữ, quản lý và trao đổi trên các hệ thống thiết bị kỹ thuật số, đặc biệt là qua mạng internet.

Tiền điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phân tán trên Internet, trong cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trong thẻ có giá trị lưu trữ. Ví dụ về các loại tiền tệ này bao gồm: Tiền số pháp định, tiền ảo và tiền mã hoá.

Đây là mảnh đất màu mỡ mang lại khả năng sinh lợi bất ngờ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, loại tiền này cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định.