Thẻ: Bitcoin

Bitcoin (ký hiệu: BTC, ) là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi một cá nhân hoặc tổ chức vô danh dùng tên Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Bitcoin ra đời đầu tiên, được sử dụng rộng rãi nhất trong thanh toán điện tử và là vua của thị trường tiền mã hóa trong hàng chục nghìn đồng tiền khác nhau. Các doanh nghiệp có xu hướng muốn thanh toán bằng Bitcoin để giảm thiểu chi phí.