Thẻ: giá tiền điện tử

Giá tiền điện tử là giá trị của các tài sản tiền điện tử hoặc tiền mã hoá đang có mặt trên thị trường. Bao gồm giá Bitcoin và hàng ngàn Altcoin khác như Ethereum, Binance, Ripple, Solana, Cardano…

Tiền điện tử (hoặc Tiền kỹ thuật số) là tiền hoặc các tài sản tương đương tiền được lưu trữ, quản lý và trao đổi trên các hệ thống thiết bị điện tử kỹ thuật số, đặc biệt là qua mạng internet. Tiền điện tử được chia thành 3 loại chính với cách thức sử dụng khác nhau như sau: Tiền số pháp định, tiền ảo và tiền mã hoá.