Các nhà nghiên cứu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tiết lộ mối liên hệ trực tiếp giữa tiền điện tử và giá nhà ở cấp quận.

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu giao dịch trên hàng triệu hộ gia đình cho thấy, mức độ biến động của tài sản tiền điện tử đã ảnh hưởng đến tiêu dùng hộ gia đình, đầu tư vốn cổ phần và thị trường bất động sản địa phương.

Bài báo tháng 7, có tiêu đề “Tác động của sự giàu có bằng tiền điện tử đối với tiêu dùng và đầu tư của hộ gia đình”, đã kết luận rằng tiền điện tử có “tác động lan tỏa đáng kể” đối với nền kinh tế thực.

Trước sự gia tăng của tiền điện tử vào năm 2017, các quận có tỷ lệ giàu có bằng tiền điện tử đã chứng kiến giá nhà tăng nhanh hơn khoảng 46 điểm cơ bản so với những quận không có.

Theo nghiên cứu, con số này chiếm khoảng 12% độ lệch chuẩn trong tăng trưởng giá nhà trong suốt năm 2018. Năm 2017 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá Bitcoin, từ 950 đô la lên 14.000 đô la, dẫn đến sự tích lũy tài sản tiền điện tử đáng kể cho những người đã đầu tư sớm.

Khi được đánh giá bằng đô la, dữ liệu cho thấy giá nhà ở các quận có nhiều người đầu tư vào tiền điện tử cao hơn khoảng 1.878 đô la trong 9 tháng sau đợt tăng đột biến năm 2017. Con số này tương đương với mức gia tăng khoảng 1% so với giá nhà trung bình của quận.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) từ lợi nhuận từ tiền điện tử chưa thực hiện cao hơn gấp đôi so với lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu chưa thực hiện, nhưng ít hơn so với MPC từ các cú sốc dòng tiền.

“Mặc dù tiền điện tử có thể có tác động lan tỏa hạn chế đối với các tài sản tài chính khác, nhưng kết quả của chúng tôi cho thấy đầu tư tiền điện tử có ảnh hưởng đến tài sản thực. Kết quả là, việc phân phối của cải tiền điện tử có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế thực”.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý thêm rằng, giá Bitcoin tăng đã kích hoạt việc rút tiền đáng kể từ các sàn giao dịch tiền điện tử và sau đó hướng đến đầu tư bất động sản.

Ông Giáo

Theo Blockworks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *