The Graph, một giao thức lập chỉ mục blockchain được thành lập vào năm 2018, sẽ rời khỏi Ethereum và chuyển hoàn toàn sang mạng Arbitrum.

Theo The Graph Foundation, việc chuyển sang layer 2 phổ biến được khởi xướng bởi những người tham gia mạng nhằm giảm phí gas, tăng tốc giao dịch và tăng khả năng truy cập của giao thức.

Giám đốc điều hành của Edge & Node, Tegan Kline, cho biết người dùng đã cân nhắc các lựa chọn giữa các mạng layer 2 và Arbitrum được lựa chọn.

“Người dùng Graph đã liên tục tìm kiếm các giải pháp để cải thiện hiệu quả sử dụng gas và nâng cao các khía cạnh khác của mạng lưới. Sau khi xem xét cẩn thận tất cả các tùy chọn trên thị trường, hệ sinh thái đã chọn Arbitrum làm giải pháp mở rộng Layer 2 sẽ mang lại tốc độ và khả năng chi trả cho các nhà phát triển giao thức và người tham gia mạng.”

Kế hoạch di chuyển đã được biết đến từ tháng 4 năm 2022 thông qua một đề xuất quản trị đề xuất tạo một bộ hợp đồng sẽ kết nối các giao dịch GRT với Arbitrum. Các cuộc thảo luận về việc chuyển sang mạng layer 2 do giá gas quá cao đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 trên các diễn đàn của The Graph. 

Đề xuất vào tháng 6 năm 2022 là đề xuất đầu tiên trình bày việc triển khai The Graph trên Arbitrum. Những người đề xuất, các kỹ sư phần mềm Edge & Node, Pablo Carranza Vélez và Ariel Barmat, cho rằng không nên di chuyển trong “một lần”.

Kể từ đó, The Graph đã dần dần thực hiện nhiều bước hơn để thoát khỏi mạng Ethereum, bao gồm cho phép lập chỉ mục phần thưởng trên Arbitrum và triển khai các công cụ di chuyển cho phép người dùng chuyển token sang Arbitrum. Cả hai đề xuất đều đã được thông qua.

The Graph Foundation giải thích thêm rằng người dùng của nó sẽ bắt đầu nhận được lời nhắc di chuyển ngay hôm nay.

Annie

Theo Blockworks

By Tiền Mã Hoá

Tienmahoa.net là đồng tác giả chính và chủ sở hữu của Website Tienmahoa.Net này. Tác giả có kinh nghiệm đầu tư hơn 8 năm tại thị trường Tiền mã hoá, Tiền điện tử. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về công nghệ Blockchain mà tác giả đã tiên phong giảng dạy tại các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam, qua đó có thể giải thích và tổng hợp thông tin đúng và chính xác hơn trong phạm vi hiểu biết của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *