Lybra Finance V2, nền tảng sáng tạo đứng sau stablecoin eUSD mang lại lợi nhuận đầu tiên trên thế giới, đang chuẩn bị giới thiệu một loạt cơ chế mới nhằm duy trì mức giá cố định của eUSD và hỗ trợ giá trị lâu dài của token LBR. Những nâng cấp này sẽ giải quyết các nhu cầu cụ thể do người dùng V1 đưa ra và tăng cường hơn nữa chức năng cũng như tính bền vững của hệ sinh thái Lybra.

Một trong những trọng tâm chính của Lybra V2 là đảm bảo tính ổn định của eUSD, nhằm duy trì tỷ lệ 1:1 với USD trong khi mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho holder. Để đạt được điều này, Lybra V2 giới thiệu hai tính năng chính: Pool eUSD/3CRV và Premium Suppression Mechanism (Cơ chế loại bỏ phí chênh lệch).

Pool eUSD/3CRV là pool stableswap trên Curve, chuyên về tài sản có giá cố định. Không giống như pool eUSD/USDC hiện tại, pool mới này sẽ nâng cao khả năng duy trì chốt giá của eUSD bằng cách tăng tính ổn định và thanh khoản.

Cơ chế ngăn chặn phí chênh lệch là một sáng tạo khác. Trong cơ chế này, phí nền tảng tích lũy vượt quá 1.000 eUSD sẽ kích hoạt định giá tỷ lệ giữa eUSD và USDC. Nếu eUSD đang giao dịch ở mức cao hơn 0,5% so với USDC, thì giao thức sẽ tự động swap eUSD lấy USDC để khôi phục số dư. USDC thu được sẽ được chuyển đến pool phần thưởng dành cho holder esLBR, cho phép họ nhận phần thưởng dưới dạng USDC. Ngược lại, nếu eUSD đang giao dịch dưới ngưỡng chênh lệch, thì sẽ được đổi lấy peUSD (phiên bản omnichain mới của eUSD) và phân phối cho pool doanh thu của giao thức. Chức năng này đảm bảo rằng giá trị của 1 eUSD vẫn gần bằng 1 USD.

Ngoài ra, Lybra V2 giới thiệu Stability Fund, kết hợp cơ chế tiền thưởng sáng tạo. Khi người dùng có dLP và esLBR được trao quyền nâng cao bằng eUSD, một phần của eUSD đã sử dụng sẽ được dự trữ chiến lược trong Stability Fund. Quỹ này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của giao thức và duy trì chốt của eUSD, đặc biệt là trong các trường hợp eUSD đang giao dịch trên giá trị dự định của nó.

Mặc dù đảm bảo tính ổn định của eUSD là rất quan trọng, nhưng hỗ trợ giá trị của token LBR cũng quan trọng không kém. Để đạt được điều này, Lybra V2 giới thiệu cơ chế dLP (Dynamic Liquidity Provisioning – Cung cấp thanh khoản động). Tính năng này yêu cầu người dùng duy trì ngưỡng tối thiểu 5% trong Thanh khoản động bị khóa so với tổng giá trị khoản vay của họ. Giảm dưới ngưỡng này thì người dùng không đủ điều kiện phát hành esLBR. Đồng thời, tiền thưởng tương đương với lượng phát hành bị mất sẽ được cung cấp để mua với mức chiết khấu 50% bằng LBR hoặc eUSD. Nhờ giảm áp lực bán và kích thích nhu cầu, cơ chế dLP góp phần hỗ trợ giá trị của token LBR và khuyến khích sự tham gia vào hệ sinh thái Lybra.

Ngoài cơ chế dLP, Lybra V2 còn giới thiệu các cơ chế trao quyền esLBR mới giúp điều chỉnh ưu đãi dành cho holder token, đảm bảo tình hình hoạt động lâu dài của hệ sinh thái Lybra. Thời gian trao quyền để chuyển đổi esLBR thành LBR được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày, cho phép phát triển cơ sở ổn định gồm những holder LBR được thưởng vì sự tham gia lâu dài của họ. Hơn nữa, Cơ chế tăng cường khuyến khích sự tham gia lâu dài bằng cách cung cấp lợi nhuận esLBR cao hơn cho những người dùng khóa token LBR hoặc esLBR trong thời gian dài. Mức tăng được tính toán dựa trên công thức liên quan đến LBR bị khóa (hoặc esLBR), Ngưỡng tối đa và Hệ số trọng lượng thời gian. Cơ chế này khuyến khích chủ sở hữu token đưa ra quyết định phù hợp với tình hình và sự ổn định lâu dài của giao thức.

Bộ nâng cấp kỹ thuật toàn diện của Lybra V2 giúp nâng cao tính ổn định, thanh khoản và đề xuất giá trị của hệ sinh thái. Bằng cách giới thiệu các cơ chế duy trì chốt eUSD và hỗ trợ giá trị của token LBR, Lybra có vị trí tốt để cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và bền vững cho người dùng. Những cải tiến này là minh chứng cho cam kết của Lybra trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của stablecoin cũng như không gian tài chính phi tập trung.

  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *