Chainlink đã ra mắt giao thức khả năng tương tác cross-chain (CCIP), một công nghệ được thiết kế để liên kết các ứng dụng trên cả blockchain công khai và riêng tư trong giai đoạn “truy cập sớm” (early access).

“Điều này sẽ cung cấp một giao diện hợp nhất để tương tác liền mạch”, Chainlink cho biết. Đáng chú ý, CCIP đã được giao thức DeFi Synthetix sử dụng trên mainnet để hỗ trợ chuyển giao cross-chain giữa Ethereum, Optimism và các chain khác.

CCIP sẽ có sẵn cho các nhà phát triển từ ngày 20 tháng 7 trên năm testnet khác gồm: Arbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Ethereum Sepolia, Optimism Goerli và Polygon Mumbai.

Khác với các cầu nối cross-chain điển hình sử dụng cơ chế Wrapping, CCIP của Chainlink tận dụng các cơ chế hỗ trợ hợp đồng thông minh giữa “pool token được kiểm tra” trên các chain khác nhau. Team giải thích rằng cách tiếp cận này cho phép các tương tác liền mạch hơn giữa các mạng blockchain khác nhau.

Ngoài ra, CCIP bao gồm Mạng quản lý rủi ro tích cực (ARM) – cung cấp một Layer bảo mật bổ sung bằng cách liên tục giám sát và xác thực hành vi của mạng CCIP, kiểm tra độc lập các hoạt động cross-chain để tìm các lỗi tiềm ẩn.

Chainlink triển khai giao thức tương tác xuyên chuỗi trên nhiều mạng

Nguồn: Chainlink

CCIP có thể kích hoạt các ứng dụng cross-chain

Theo Chainlink, hệ thống CCIP có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng cho vay cross-chain, cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp trên một blockchain và vay tài sản trên một blockchain khác. Nó cũng có thể hỗ trợ lưu trữ dữ liệu cross-chain, staking thanh khoản và ứng dụng game giữa nhiều chain.

“Giống như Web2 cần TCP/IP để kết nối các đảo mạng máy tính bị cô lập, web3 cần một tiêu chuẩn về khả năng tương tác để kết nối các đảo mạng blockchain”, team Chainlink cho biết trong một tuyên bố.

Các trường hợp sử dụng có thể vượt ra ngoài các dApp và mở rộng sang tài chính truyền thống. Swift, mạng nhắn tin liên ngân hàng toàn cầu và hơn chục tổ chức tài chính đã khám phá CCIP để hướng dẫn chuyển token qua các chain công khai và riêng tư thông qua cơ sở hạ tầng nhắn tin Swift hiện có.

Vào thời điểm viết bài, giá token gốc LINK đang tăng hơn 8% và giao dịch ở mức 7,2 đô la.

Nguồn: TradingView

Ông Giáo

Theo Theblock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *