Giá Stargate Finance (STG) đã giành lại một mức hỗ trợ quan trọng nhưng vẫn chưa xác nhận sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Triển vọng hàng ngày

Giá Stargate Finance (STG) đã phá vỡ xuống dưới một đường hỗ trợ tăng dần được hình thành kể từ tháng 1 năm 2023. Vì đường này đã cung cấp hỗ trợ cho giá nhiều lần nền nên việc phá vỡ xuống dưới nó cho thấy xu hướng đã chuyển sang giảm.

Tuy nhiên, thay vì giảm mạnh, giá STG đã bật lên từ vùng hỗ trợ $0,54 và phục hồi trở lại. Sau hai lần bị từ chối (các mũi tên màu đỏ), giá đã giành lại đường này vào ngày 10 tháng 7, cho thấy sự cố trước đó chỉ là một độ lệch. Động thái này thường được theo sau bởi một đợt tăng giá mạnh.

Vào ngày 18 tháng 7, giá đã thành công lật đường này làm hỗ trợ (mũi tên màu xanh). Chỉ báo RSI hàng ngày ủng hộ việc tiếp tục tăng khi nằm trên 50 và dốc lên.

Do đó, giá STG có khả năng sẽ tăng tới vùng kháng cự $0,71 và cao hơn tới $0,84.

stg-tang

Biểu đồ STG/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cấu trúc giảm

Xem xét xu hướng giảm kể từ mức cao hàng năm ở $1,38 vào 13 tháng 2, chúng ta thấy sự hình thành của các đỉnh và đáy thấp hơn với mức key level là $0,71.

Vì vậy, để xác nhận sự đảo ngược xu hướng sang tăng thì giá STG cần phải bứt phá lên trên vùng $0,71. 

Cho tới lúc đó, mọi đợt tăng giá sẽ được xem là đợt phục hồi trong xu hướng giảm.

stg-tang

Biểu đồ STG/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Kết luận

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá STG sẽ tăng tới vùng kháng cự tiếp theo ở $0,71. Cách giá phản ứng với mức này có thể xác đinh xu hướng dài hạn.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo AzcoinNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *