Một trader được theo dõi rộng rãi đang tiết lộ loại altcoin mà anh ta đang Short nhiều nhất khi thị trường tài sản kỹ thuật số chững lại.

Gấu tiền điện tử Capo tiết lộ vị thế Short lớn nhất là Binance Coin (BNB).

“Biểu đồ HTF (khung thời gian cao) và LTF (khung thời gian thấp). PA rất giảm (hành động giá). Tin xấu sẽ sớm đến, đó chỉ là vấn đề thời gian. Đây là vị thế Short lớn nhất của tôi.”

Nguồn: Capo

Nhìn vào biểu đồ của mình, trader sử dụng lý thuyết Sóng Elliot để chỉ ra rằng BNB đã thoát ra khỏi kênh tăng và bước vào xu hướng giảm.

Capo đặt mục tiêu giá BNB đầu tiên của mình là giảm xuống ở mức 125 đô la, giảm hơn 48% so với giá trị hiện tại là 241 đô la tại thời điểm viết bài.

Gấu tiền điện tử cũng đang để mắt đến Solana, nói rằng sau khi Solana không thể giữ 30 đô la dưới dạng hỗ trợ thì nó có khả năng giảm xuống còn 25,36 đô la.

“SOL: Thêm nhiều hơn vào vị trí Short của tôi với giá nhập là $25,36. Không thay đổi.”

Solana hiện đang được giao dịch với giá 25.4 USD.

Cuối cùng, Capo nói rằng một sơ đồ phân phối Wyckoff đang diễn ra đối với Bitcoin cho thấy sự hình thành của một dấu hiệu suy yếu (SOW), có thể kích hoạt giảm giá.

Nguồn: Capo

Phương pháp Wyckoff là một loại phân tích kỹ thuật nhằm xác định xem các nhà đầu tư có số tiền lớn đang tích lũy hay bán một tài sản. Mô hình tích lũy làm nổi bật giai đoạn mà các nhà đầu tư tổ chức đang kiểm soát giá của một tài sản trong nỗ lực mua với giá chiết khấu.

Bitcoin đang được giao dịch với giá 29.881 đô la tại thời điểm viết bài.

  

Annie

Theo Dailyhodl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *