Vào ngày 27/6, đồng sáng lập và CEO Ki Young Ju của CryptoQuant đã cập nhật về tình trạng staking Ethereum.

Ethereum staking tăng đột biến

Theo nền tảng phân tích on-chain này, gần 20% nguồn cung ETH hiện đã được stake, tăng mạnh 5% trong 2 tháng qua.

Tỷ lệ staking Ethereum | Nguồn: Ki Young Ju

Các số liệu về số lượng ETH đã stake khác nhau tùy thuộc vào nền tảng phân tích. CryptoQuant tuyên bố con số gần 20%, tính ra xấp xỉ 24 triệu ETH.

Nền tảng Nansen có con số tương tự là 23,37 triệu ETH đã stake (~19,4% nguồn cung lưu hành). Với giá ETH hiện tại, con số này tương đương khoảng 43,6 tỷ đô la.

Nansen cũng báo cáo tiền gửi đã vượt số tiền rút trong tuần qua. Trong 24 giờ gần đây, số coin đã stake tăng ròng 43.064 ETH. Trong khi đó, số lượng ETH chờ rút hiện tại là 30.316.

eth

Gửi và rút ETH trong 7 ngày | Nguồn: Nansen.ai

Tuy nhiên, có một số nền tảng đưa ra số liệu thấp hơn, chẳng hạn như trình khám phá Beaconchain. Nền tảng này đưa ra con số 20,3 triệu ETH được stake, tương đương với khoảng 17% tổng nguồn cung (120,24 triệu ETH).

Dù với nền tảng nào, số lượng ETH được stake tiếp tục tăng 2 tháng sau khi nâng cấp Shapella cho phép rút tiền vào giữa tháng 4.

Nền tảng staking thanh khoản Lido vẫn thống trị về staking Ethereum, với 7,4 triệu ETH được stake theo Dune Analytics. Thị phần của Lido nằm trong khoảng từ 31,5% đến 36,4%, tùy thuộc vào cách tính.

Vào ngày 26/6, nền tảng này đã thông báo tổng giá trị bị khóa tăng 12,7% trong tuần qua, đạt 14,2 tỷ đô la. Nguyên nhân chủ yếu là do giá ETH phục hồi vào tuần trước.

Một thống kê lạc quan khác cho Ethereum là nguồn cung lưu hành giảm hơn 280.000 ETH kể từ khi triển khai The Merge vào tháng 9 năm ngoái.

Triển vọng giá ETH

Giá ETH không tăng nhiều như Bitcoin trong tuần qua. BTC tăng gần 13% trong 7 ngày, trong khi ETH chỉ thêm 8% giá trị.

ETH tăng gần 3% trong ngày và đạt 1.896 đô la tại thời điểm viết bài. Nó đã ba lần đạt đỉnh 1.900 đô la trong tuần qua nhưng không đạt được mức tâm lý 2.000 đô la.

eth Ethereum

Nguồn: Tradingview

Đình Đình

Theo Beincrypto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *