Công ty cơ sở hạ tầng blockchain Espresso Systems vừa phát hành testnet Espresso Sequencer trên phiên bản fork của Polygon zkEVM.

Testnet có tên là Doppio hiện hoạt động trong công ty và sẽ được mở cho các node bên ngoài trong vài tháng tới.

Sequencer chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự các giao dịch từ mempool và sau đó gửi thông tin trở lại máy ảo. Tương tự như trình xác thực trên mạng layer 1, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành mạng blockchain layer 2.

Hiện nay, Sequencer vẫn tương đối tập trung. Các rollup chạy Sequencer của riêng họ với môi trường thực thi riêng. Các zero-knowledge rollup (không kiến thức – ZK) cũng có các trình chứng minh riêng.

Trong một cuộc phỏng vấn, đồng sáng lập và lãnh đạo chiến lược Jill Gunter tại Espresso giải thích rằng các Sequencer hiện có hoạt động theo cách tương đối nguyên khối.

“Trong các giải pháp rollup hiện có, Sequencer chỉ là một thành phần đi kèm với phần còn lại của phần mềm rollup. Không gì có thể lập trình, nâng cấp hoặc swap quá dễ dàng”.

Do đó, nhiều rollup hiện nay đôi khi bị ngừng hoạt động, điều mà Gunter tin rằng làm giảm tầm quan trọng của môi trường rollup.

“Đó không phải là một thảm họa hoàn toàn vì bạn luôn có thể buộc giao dịch quay trở lại layer 1. Nhưng điều đó cực kỳ tốn kém và gây ra vấn đề kiểm duyệt mềm khiến các giao dịch không được ưu tiên”.

Sequencer phi tập trung của Espresso hoạt động như thế nào?

Gunter giải thích rằng Espresso đã thiết kế hệ thống PoS chuyên biệt HotShot, được sử dụng để tối ưu hóa nhằm đạt được sự cân bằng phù hợp về hiệu suất trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung và mức độ mạnh mẽ.

“Đây là một hệ thống đồng thuận phân tán có thể được chia sẻ giữa các rollup khác nhau, do đó, một rollup sẽ không còn cần phải có Sequencer được gói trong ngăn xếp phần mềm của riêng họ nữa. Họ sẽ sử dụng Espresso (giao diện lập trình ứng dụng) để gọi và gửi các giao dịch tới Espresso Sequencer”.

Sequencer Espresso thực hiện hai việc: tính khả dụng của dữ liệu dưới dạng tùy chọn — có nghĩa là đáp ứng nhu cầu nếu rollup muốn tính khả dụng của dữ liệu dưới dạng một thứ gì đó bổ sung. Trình sắp xếp cũng thực hiện sự đồng thuận về thứ tự của các giao dịch.

“Sequencer Espresso có thể thực hiện việc này qua nhiều rollup và có nhiều điều thú vị xảy ra khi bạn bắt đầu sắp xếp thứ tự rollup chéo. Có tiềm năng cho MEV rollup chéo — thứ mà chúng tôi nghĩ có thể là nguồn doanh thu cho những người đang tham gia vào mạng Espesso và cả layer 2”.

Sequencer

Nguồn: Espresso Systems

Team cũng đang lên kế hoạch tận dụng staking ETH để đảm bảo có sự liên kết kinh tế với layer 1 Ethereum — điều này hiện đang được thực hiện với Eigenlayer.

Sau khi ra mắt testnet trên Polygon zkVM, Gunter lưu ý Espresso cũng đang hợp tác với Caldera để xây dựng tích hợp giữa Espresso Sequencer và ngăn xếp OP. Ngoài ra còn có các thỏa thuận với Spire, Injective và Catalyst AMM để hỗ trợ họ trong việc ưu tiên tích hợp với Sequencer của Espresso.

  

Minh Anh

Theo Blockworks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *