Theo cơ quan quản lý chứng khoán địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã hoạt động ở Philippines mà không có sự chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã đưa ra cảnh báo đối với Binance vào ngày 28 tháng 11, thông báo cho công chúng rằng sàn giao dịch này không được phép bán hoặc chào bán chứng khoán trong nước.

Thông báo nhấn mạnh rằng một sàn giao dịch như Binance phải đăng ký và cung cấp thông tin chi tiết về chứng khoán được chào bán trước khi bán chúng ra công chúng. Thông tin chi tiết như vậy bao gồm giá phát hành, bản chất của chứng khoán và các dữ liệu khác.

Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC) của Philippines cũng yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán phải đăng ký tại quốc gia này trước khi được chào bán đầu tư. Tổ chức phát hành cũng phải có được giấy phép thứ cấp để bán hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng, tuyên bố lưu ý thêm:

“Dựa trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban, nhà điều hành nền tảng Binance không được đăng ký là công ty ở Philippines và hoạt động mà không có giấy phép và/hoặc thẩm quyền cần thiết để bán hoặc cung cấp bất kỳ hình thức chứng khoán nào như được định nghĩa trong Mục 3.1 của SRC.”

Ngoài việc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, SEC còn lập luận rằng Binance đã quảng bá bất hợp pháp các dịch vụ của mình tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cảnh báo các thực thể liên quan đến quảng cáo hoặc giao dịch trên Binance có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Mục 28 của SRC.

Tuyên bố lưu ý rằng đây là hành vi phạm tội hình sự có mức phạt lên tới 5 triệu peso Philippines (90.300 USD) hoặc phạt tù 21 năm hoặc cả hai, theo Mục 73 của SRC.

Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.