Bài viết này sẽ phân tích toàn diện về động lực giá của XRP, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động.

XRP

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật được thiết lập dựa trên tính toán toán học sử dụng giá lịch sử, khối lượng và thông tin hợp đồng mở trong thị trường hợp đồng tương lai để dự đoán biến động giá sắp tới.

Dưới đây là phân tích chi tiết các chỉ báo kỹ thuật của XRP:

– RSI(14): Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) so sánh các khoản lời và lỗ gần đây nhằm xác định điều kiện quá mua và quá bán của một tài sản. Chỉ số RSI hiện ở mức 61.039, ngụ ý vị thế mua.

– STOCH(9,6): Chỉ báo Stochastic Oscillator so sánh giá đóng của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị 38,329 biểu thị điều kiện bán.

– STOCHRSI(14): Stochastic RSI kết hợp 2 chỉ báo phổ biến là Stochastic Oscillator và RSI. Giá trị 100.000 cho thấy tài sản đang ở trong tình trạng quá mua.

– MACD(12,26): Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lực theo sau xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Giá trị 0,001 ngụ ý vị thế mua.

– ADX(14): Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để đo độ mạnh hoặc yếu của xu hướng, không phải định hướng thực tế. Giá trị 28,724 biểu thị vị thế mua.

– Williams %R: Williams %R là một chỉ báo xung lực đo mức quá mua và quá bán. Giá trị -22,170 cho thấy tài sản đang ở trạng thái mua.

– CCI(14): Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo dao động dựa trên động lực được sử dụng để giúp xác định thời điểm phương tiện đầu tư đạt đến trạng thái quá mua hoặc quá bán. Giá trị 307,8941 biểu thị tình trạng quá mua.

– ATR(14): Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo thị trường biến động. Giá trị 0,0046 cho thấy ít biến động hơn.

– Đỉnh/đáy(14): Giá trị này đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất trong 14 ngày qua. Giá trị 0,0058 cho biết vị thế mua.

– Bộ tạo dao động cuối cùng: Bộ tạo dao động cuối cùng là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược giá. Giá trị 53,438 cho biết vị thế mua.

– ROC: Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một bộ dao động động lực, đo lường thay đổi phần trăm giữa giá hiện tại và giá quá khứ trong giai đoạn n. Giá trị 3,528 biểu thị vị thế mua.

– Sức mạnh bò/gấu(13): Chỉ số Elder-Ray được Tiến sĩ Alexander Elder phát triển là một bộ dao động đo lường sức mạnh của phe bò và phe gấu trên thị trường. Giá trị 0,0177 cho biết vị thế mua.

Dưới đây là tóm tắt các chỉ báo kỹ thuật ở dạng bảng:

Tên

Giá trị

Hành động

RSI(14

61,039

Mua

STOCH(9.6)

38,329

Bán

STOCHRSI(14)

100,000

Quá mua

MACD(12.26)

0,001

Mua

ADX(14)

28,724

Mua

Williams %R

-22,170

Mua

CCI(14)

307,8941

Quá mua

ATR(14)

0,0046

Ít biến động

Đỉnh/đáy(14)

0,0058

Mua

Bộ tạo dao động cuối cùng

53,438

Mua

ROC

3,528

Mua

Sức mạnh bò/gấu(13)

0.0177

Mua

 

Tóm lại, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Tóm lại là “mua mạnh”.

Đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) được các nhà phân tích sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng trong bộ dữ liệu, chẳng hạn như giá cổ phiếu. Chúng giúp giảm nhiễu và thay đổi trong dữ liệu giá để thể hiện một đường mượt mà hơn, giúp bạn dễ dàng nhìn thấy hướng hoặc xu hướng tổng thể hơn.

Có một số loại đường trung bình động, nhưng hai trong số những loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

1. Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA được tính bằng cách cộng các mức giá trong một số khoảng thời gian nhất định lại với nhau rồi chia cho số khoảng thời gian đó. Ví dụ, đường SMA 5 ngày sẽ cộng các giá đóng trong 5 ngày qua lại với nhau rồi chia cho 5. Đường SMA đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong phép tính.

2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường EMA tương tự như đường SMA, nhưng mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây. Điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Việc tính toán EMA phức tạp hơn một chút so với SMA, liên quan đến hệ số làm mịn hàm mũ để tăng thêm trọng số cho các mức giá gần đây.

Tầm quan trọng của các đường trung bình động theo thời gian khác nhau (như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày) nằm ở khung thời gian mà các trader quan tâm:

– MA 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày thường được sử dụng cho các xu hướng ngắn hạn. Chúng phản ứng nhanh với những thay đổi về giá và rất hữu ích cho các trader muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn.

– MA 50 ngày và 100 ngày mang tính trung hạn hơn. Chúng ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng trung hạn.

– MA 200 ngày là một chỉ báo xu hướng dài hạn. Nó ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng dài hạn. Nhiều trader cho rằng thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn khi giá cao hơn MA 200 ngày và trong xu hướng giảm dài hạn khi giá nằm dưới.

Điều quan trọng cần lưu ý là MA là các chỉ báo trễ, có nghĩa là chúng dựa trên giá trong quá khứ. Chúng có thể giúp xác định xu hướng nhưng sẽ không dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các đường trung bình động cho XRP:

– MA5: Đường SMA 5 ngày ở mức 0,47564 đô la, báo hiệu vị trí mua. Đường EMA 5 ngày là 0,47746 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA10: Đường SMA 10 ngày là 0,47426 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 10 ngày là 0,4747 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA20: Đường SMA 20 ngày là 0,47089 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 20 ngày là 0,47411 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA50: Đường SMA 50 ngày là 0,47496 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 50 ngày là 0,47898 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.

– MA100: Đường SMA 100 ngày là 0,49246 đô la, cho thấy vị trí bán. Đường EMA 100 ngày là 0,48716 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.

– MA200: Đường SMA 200 ngày là 0,504 đô la cho thấy vị trí bán. Đường EMA 200 ngày là 0,49804 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.

Dưới đây là tóm tắt các đường trung bình động ở dạng bảng:

Giai đoạn

SMA

EMA

MA5

0,47564 đô la (mua)

0,47746 đô la (mua)

MA10

0,47426 đô la (mua)

0,47470 đô la (mua)

MA20

0,47089 đô la (mua)

0,47411 đô la (mua)

MA50

0,47496 đô la (mua)

0,47898 đô la (mua)

MA100

0,49246 đô la (bán)

0,48716 đô la (bán)

MA200

0,50400 đô la (bán)

0,49804 đô la (bán)

Các đường trung bình động cho thấy tâm lý lẫn lộn đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua và 4 tín hiệu bán. Tóm lại là “mua”.

Kết luận

Các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động cho thấy tâm lý tăng giá chung đối với XRP. Các chỉ báo kỹ thuật nhấp nháy tín hiệu mua mạnh, với 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Điều này cho thấy thị trường hiện đang có lợi cho người mua, nhưng cần lưu ý là tình trạng quá mua đôi khi có thể dẫn đến điều chỉnh.

Các đường trung bình động, cả SMA và EMA trong các giai đoạn khác nhau, cũng gợi ý mua. Tuy nhiên, MA 100 ngày và 200 ngày cho thấy vị thế bán, ngụ ý xu hướng dài hạn có thể là giảm.

Do đó, các trader và nhà đầu tư nên thận trọng và xem xét các yếu tố này khi đưa ra quyết định giao dịch của mình. Như mọi khi, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các công cụ phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích, nhưng không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Vì vậy, tất cả các chiến lược giao dịch nên được sử dụng cùng với thông tin thị trường và nghiên cứu cá nhân khác.

Đình Đình

Theo Crypto Globe

By Tiền Mã Hoá

Tienmahoa.net là đồng tác giả chính và chủ sở hữu của Website Tienmahoa.Net này. Tác giả có kinh nghiệm đầu tư hơn 8 năm tại thị trường Tiền mã hoá, Tiền điện tử. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về công nghệ Blockchain mà tác giả đã tiên phong giảng dạy tại các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam, qua đó có thể giải thích và tổng hợp thông tin đúng và chính xác hơn trong phạm vi hiểu biết của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *