Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã trình bày báo cáo cuối cùng về sáng kiến tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương tư nhân (CBDC), Dự án Tourbillon. Các nguyên mẫu được xây dựng trong khuôn khổ dự án có thể cho phép ẩn danh thanh toán cho các giao dịch CBDC.

Báo cáo dài 46 trang, được xuất bản vào ngày 29 tháng 11, khám phá các khái niệm về quyền riêng tư, bảo mật và khả năng mở rộng trên chất liệu của hai nguyên mẫu dựa trên thiết kế của một trong những người tiên phong về mật mã , David Chaum. Các nguyên mẫu được gọi là eCash 1.0 và eCash 2.0. Trong khi cái trước cung cấp “ẩn danh người trả tiền vô điều kiện”, thì cái sau có các tính năng bảo mật “linh hoạt hơn”.

Theo các tác giả báo cáo, “việc triển khai CBDC cung cấp tính ẩn danh cho người trả tiền trong khi chống lại các giao dịch bất hợp pháp là khả thi”. Dự án Tourbillon đạt được điều đó với sự ẩn danh hoàn toàn của người tiêu dùng trong quá trình giao dịch với người bán, báo cáo cho biết:

“Người tiêu dùng thanh toán cho người bán bằng CBDC sẽ được ẩn danh đối với tất cả các bên, bao gồm người bán, ngân hàng và ngân hàng trung ương.”

Danh tính của người bán trong chương trình này được người trả tiền biết và chỉ được tiết lộ cho ngân hàng của người bán như một phần của khoản thanh toán. Ngân hàng trung ương không thấy bất kỳ dữ liệu thanh toán cá nhân nào nhưng có thể giám sát lưu thông CBDC ở cấp độ tổng hợp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu tiên, tất cả người dùng phải trải qua quy trình Tìm hiểu khách hàng của bạn tại ngân hàng thương mại để sử dụng CBDC. Giống như trong hệ thống tài chính hiện tại, ngân hàng của người bán vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các giao dịch tuân thủ các yêu cầu quy định như Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và luật trốn thuế.

Báo cáo kết luận rằng quy trình thanh toán của Tourbillon dễ dàng tích hợp vào bối cảnh thanh toán ngày nay vì nó sử dụng các công nghệ hiện có như mã QR, giao thức chứng minh cổ phần và mối quan hệ tài khoản giữa khách hàng, người bán, ngân hàng và ngân hàng trung ương.

BIS dẫn đầu việc áp dụng CBDC trên toàn cầu, hỗ trợ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ phát triển CBDC bán buôn và hợp tác trên nền tảng chung với các ngân hàng trung ương ở Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng nhiều quốc gia khác. Nó cũng đang làm việc trên một bằng chứng về khái niệm theo dõi giao dịch với Ngân hàng Trung ương Châu Âu.