Polygon Labs cho biết họ có kế hoạch thống nhất các chain zero-knowledge (không kiến thức – ZK) bằng cách sử dụng layer khả năng tương tác và staking mới nhằm chuyển đổi dự án sang hệ sinh thái Layer 2.

Polygon

Thiết kế cho Polygon 2.0 sử dụng cơ sở hạ tầng ZK dùng chung để hỗ trợ tất cả các mạng trong hệ sinh thái và đang chờ bộ phận quản trị phê duyệt. Phát triển này lấy cảm hứng từ đề xuất gần đây của cộng đồng nhằm nâng cấp mạng PoS của Polygon lên Layer 2 zkEVM Validium, sẽ hoạt động cùng với Polygon zkEVM hiện có – là một chain Layer 2 khác mà team đã ra mắt vào tháng 3/2023.

Quá trình chuyển đổi sang Polygon 2.0 dự kiến sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm tới sau khi hoàn tất tiến độ được thực hiện trong suốt năm nay.

“Polygon 2.0 sẽ tạo ra một hệ sinh thái nơi chúng ta có thể liên tục thêm không gian block và thống nhất chúng thông qua một cầu nối dùng chung và layer khả năng tương tác. Thanh khoản thống nhất là trọng tâm của Polygon trong năm tới”, đồng sáng lập Polygon Brendan Farmer cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Layer khả năng tương tác

Mạng Polygon 2.0 đề xuất sẽ kết hợp ứng dụng khách Ethereum Virtual Machine và triển khai chứng minh ZK được chia sẻ, mà team gọi là “layer khả năng tương tác” hoặc “cầu nối chung”. Layer khả năng tương tác sẽ sử dụng thuật toán mật mã được phát triển nội bộ Plonky3 và kết quả cuối cùng sẽ là một hệ thống chứng minh duy nhất, hiệu suất cao làm nền tảng cho toàn bộ mạng.

Farmer giải thích rằng cầu nối chung sẽ liên kết tất cả các chain Polygon và giải quyết các bằng chứng bảo mật ZK trên Ethereum để bảo mật tất cả các chain Polygon cùng một lúc. Cơ chế đơn giản hóa quá trình chuyển đổi hoặc chuyển giao an toàn các tài sản gốc Ethereum từ chain này sang chain khác.

“Cầu nối chung sẽ là một hợp đồng duy nhất kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch cross-chain, quản lý các cập nhật trạng thái và xác minh bằng chứng cho mọi chain trong hệ sinh thái Polygon”, Farmer nói.

Polygon 2.0 sẽ bao gồm một layer staking đặt cược

Một đề xuất quan trọng khác cho Polygon 2.0 là triển khai layer staking phi tập trung cho phép “staking lại” các token MATIC gốc của Polygon trên các mạng khác nhau. Khái niệm này tương tự như Eigen Layer trên Ethereum và về mặt thực tế, điều đó có nghĩa là những người tham gia mạng có thể tái sử dụng stake của họ đang được dùng để bảo mật mạng để đảm bảo tính bảo mật của các chain Polygon khác.

Trong khi tính bảo mật của Polygon 2.0 cuối cùng được đảm bảo bằng bằng chứng ZK và mainnet Ethereum, Farmer nhận xét hệ sinh thái cần một cơ chế để đảm bảo hoạt động của các chain này có khả năng chống kiểm duyệt. Trình tự và thứ tự của các giao dịch và block trên các mạng L2 khác nhau thường sẽ được thực hiện bởi các trình xác thực stake MATIC thông qua layer staking chuyên dụng.

“Khi nói đến việc vận hành các chain đó theo cách phi tập trung, staking là một thành phần quan trọng vì nó cho phép chúng ta sử dụng các trình xác thực MATIC hiện có làm trình sắp xếp trình tự mà không mất thêm chi phí vốn”.

Đình Đình

Theo The Block

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *