Chữ khắc Ordinals trên blockchain Bitcoin đã chứng kiến khối lượng giao dịch đạt hơn 210 triệu đô la, theo báo cáo hàng quý mới nhất từ DappRadar.

Dữ liệu cho thấy mức độ phổ biến bùng nổ của Bitcoin Ordinals đã dẫn đến khối lượng giao dịch tăng mạnh trong quý 2 năm 2023.

Khối lượng giao dịch Ordinals của Bitcoin đã tăng từ 7,18 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm lên 210,7 triệu đô la vào cuối tháng 6. DappRadar ghi nhận mức tăng hàng quý là 2.834%.

Báo cáo cũng lưu ý rằng các giao dịch Ordinals đạt mức cao nhất hơn 550.000 trong quý 2, với khoảng 150.000 trader duy nhất góp phần vào khối lượng giao dịch tăng cao vào giữa năm 2023.

Dữ liệu thị trường Bitcoin Ordinals. Nguồn: Dune

Bảng điều khiển phân tích blockchain Dune phản ánh một vài chỉ số thị trường Bitcoin Ordinals từ người dùng, domo, cũng cho thấy số người dùng duy nhất tăng mạnh từ tháng 5 năm 2023. 

Người dùng duy nhất của Bitcoin Ordinals theo thị trường. Nguồn: Dune

Sự phổ biến của Bitcoin Ordinals đã có tác động thú vị đến bối cảnh NFT. Gần cuối tháng 5 năm 2023, Bitcoin đã vượt qua Solana để trở thành blockchain NFT phổ biến thứ hai, chỉ đứng sau Ethereum về khối lượng giao dịch NFT.

Ordinals cũng mang lại nhiều lợi ích cho ngành khai thác Bitcoin. Thợ đào BTC đã kiếm được khoảng 184 triệu đô la trong nửa đầu năm 2023.

Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng đã ghi nhận Bitcoin Ordinals vì đã khơi dậy “văn hóa builder” trong hệ sinh thái Bitcoin trên Twitter Space vào ngày 6 tháng 7.

Itadori

Theo Cointelegraph

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *