Giá Radiant Capital (RDNT) có thể đã kết thúc đợt điều chỉnh nhưng cần giành lại một mức giá quan trọng để đánh dấu sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Đường kháng cự giảm dần

Giá Radiant Capital (RDNT) đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao hàng năm ở $0,5 vào 15 tháng 4 năm 2023. Trong quá trình này, giá đã giảm về vùng hỗ trợ $0,22-$0,24 trước khi phục hồi trở lại. 

Sau đó, giá đã bứt phá lên trên đường kháng cự vào ngày 25 tháng 6 và đã hình thành nên một đáy cao hơn. Điều này cho thấy rằng quá trình điều chỉnh đã kết thúc và giá có thể tăng cao hơn trong vài ngày tới.

Chỉ báo RSI ủng hộ khả năng này khi đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và xác nhận nó làm hỗ trợ.

rdnt-tang

Biểu đồ RDNT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Vùng giá quan trọng

Mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu lạc quan, nhưng để đảo ngược xu hướng sang tăng thì giá RDNT phải giành lại vùng $0,31-$0,33. 

Đây là một vùng giá quan trọng, liên tục đóng vài trò là hỗ trợ và kháng cự kể từ tháng 2 năm 2023.

Kết hợp với việc bứt phá đường kháng cự nêu trên, giá RDNT có thể hợp nhất bên trong phạm vi từ $0,22-$0,24 đến $0,31-$0,33 trong thời gian tới. 

Việc bứt phá lên trên vùng kháng cự của phạm vi có thể kích hoạt một đợt tăng mạnh tới vùng kháng cự tiếp theo ở $0,42.

rdnt-tang

Biểu đồ RDNT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

kết luận

Triển vọng có khả năng nhất cho thấy giá RDNT sẽ hợp nhất bên trong phạm vi từ $0,22-$0,24 đến $0,31-$0,33 trong vài ngày tới.

Ở thời điểm hiện tại, việc tăng lên kháng cự của phạm vi có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo AzcoinNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *