Trong một bước phát triển quan trọng đối với hệ sinh thái Polkadot, đề xuất Nhà cung cấp nhận dạng phi tập trung (DIP) của KILT Protocol đã được phê duyệt, mở đường cho sự phát triển hơn nữa và tài trợ. KILT Protocol được BOTLabs GmbH phát triển, nhằm cách mạng hóa khái niệm nhận dạng phi tập trung bằng cách thiết lập hệ sinh thái nhận dạng cross-chain mở.

Đề xuất DIP giới thiệu luồng xác thực tương tự như OpenID, cho phép các parachain chia sẻ danh tính liền mạch. Công nghệ đột phá này tạo điều kiện để bất kỳ chain nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp danh tính và các parachain được quyền lựa chọn nhà cung cấp danh tính mà họ muốn cộng tác. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy một hệ sinh thái đa dạng gồm các nhà cung cấp danh tính phi tập trung tự do chia sẻ danh tính với các chain khác.

KILT Protocol sẽ dẫn đầu với tư cách là người tiên phong, cung cấp Số nhận dạng phi tập trung (DID) và Thông tin xác thực có thể xác minh cho tất cả các parachain trong hệ sinh thái Polkadot. DID là thành phần cốt lõi của danh tính kỹ thuật số, có thể được thêm vào ví kỹ thuật số, đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu lưu trữ cho khóa riêng tư của chủ sở hữu ví. Bằng cách chuyển trách nhiệm quản lý thông tin đăng nhập và dữ liệu của người dùng từ các thực thể tập trung sang code máy tính chạy ở phần backend của tương tác trực tuyến, KILT Protocol trao quyền cho cá nhân kiểm soát và tự chủ đối với trải nghiệm trực tuyến của họ.

BOTLabs GmbH là nhà phát triển ban đầu của KILT Protocol, đã làm việc chăm chỉ về DIP trong vài tháng qua. Để tiếp tục tiến trình, BOTLabs đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ Polkadot Treasury. Ban đầu dựa trên XCM v3, DIP giờ đây kết hợp các cơ chế on-chain và off-chain để thiết lập hệ sinh thái nhận dạng cross-chain mở. Công việc cơ sở hạ tầng liên quan có thể được tích hợp liền mạch vào thời gian chạy của các dự án khác, khuyến khích cộng tác và mở rộng.

Giao thức DIP phá vỡ mô hình hiện tại bằng cách giới thiệu thị trường tự do cho danh tính, nơi các chain và dự án có thể chọn nhà cung cấp danh tính ưa thích thay vì phải chịu sự độc quyền. Những nỗ lực tiên phong của KILT Protocol mở ra không gian cho các dự án nhận dạng khác tham gia vào hệ sinh thái và đóng góp vào tầm nhìn chung của DIP.

Thông qua đề xuất DIP của KILT trên Polkadot đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với hệ sinh thái nhận dạng phi tập trung. Với KILT Protocol dẫn đầu, tương lai hứa hẹn về bối cảnh nhận dạng trực tuyến phát triển mạnh, an toàn và lấy người dùng làm trung tâm.

  

Minh Anh

Theo AZCoin News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *