Kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2023, ở độ cao block 799.830, khoảng 18.599.837 chữ khắc  Ordinals đã được phát hành trên blockchain Bitcoin. Xu hướng đã tiếp tục tăng kể từ dòng chữ đầu tiên cách đây 218 ngày. Số liệu từ Dune Analytics chỉ ra rằng 78,5% tất cả các chữ khắc được đúc trên Bitcoin ở dạng văn bản thuần túy hoặc bộ ký tự, trong khi 13,5% khác là văn bản thuần túy, nâng tổng số dòng chữ viết bằng văn bản thuần túy và bộ ký tự lên 92%. Phần còn lại của chữ khắc bao gồm hình ảnh, tệp GIF, hoạt ảnh, ứng dụng, v.v.

Số lượng chữ khắc trên mỗi block đã tăng lên. Nguồn: Dune

Số lượng chữ khắc hàng ngày lớn nhất xảy ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, với 400.091 bản. Ngày 9 tháng 7 khắc 385.920, ngày 16 tháng 7 khắc 385.604 và ngày 18 tháng 7 khắc 323.964 bản. Ngoài các chữ khắc Ordinal hàng ngày, số lượng chữ khắc trên mỗi block đã tăng lên đáng kể trong tháng Bảy. Một vài block, bao gồm block cao 797.976 và 798.795, đã xác nhận hơn 5.000 chữ khắc. Mặc dù các khoản phí từ Ordinals có mức tăng lớn nhất vào ngày 7 và 8 tháng 5, nhưng chúng đã bị đình trệ kể từ đó.

Các khoản phí mà thợ đào tích lũy để xác nhận các chữ khắc Ordinal kể từ tháng 12 năm 2022. Nguồn: Dune

Dữ liệu chỉ ra rằng mọi người đang trả ít tiền hơn để xác nhận số lượng chữ khắc xấp xỉ mức tháng 5. 

Ở block cao 799.832 vào ngày 22 tháng 7, có hơn 300.000 giao dịch chưa được xác nhận trên blockchain Bitcoin. Mặc dù giao dịch có mức độ ưu tiên thấp sẽ mất 71 cent, nhưng giao dịch có mức độ ưu tiên cao sẽ khiến người gửi mất khoảng $1,88 hoặc 0,000063 BTC

Các số liệu được ghi lại bởi cryptoslam.io cho thấy rằng trong 30 ngày qua, 98,85 triệu đô la doanh số bán NFT trên Bitcoin đã được ghi nhận. Trong tháng qua, Bitcoin có doanh số NFT cao thứ hai trong số 22 mạng blockchain khác nhau, nhưng thấp hơn 13% so với tháng trước. Chỉ có hai bộ sưu tập NFT dựa trên Bitcoin nằm trong số 10 bộ sưu tập hàng đầu về doanh số trong 30 ngày. Uncategorized Ordinals là bộ sưu tập Bitcoin lớn thứ hai về doanh số bán hàng trong tháng qua, với 41 triệu đô la.

Annie

Theo Newsbitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *