Theo nền tảng dữ liệu on-chain Delphi Digital lưu ý trong một tweet gần đây, doanh thu tích lũy của các trình sắp xếp (Sequencer) thuộc mạng layer 2 Optimism và Arbitrum tăng đột biến trong năm ngoái.

Trình sắp xếp trình tự là thực thể hoặc cá nhân chịu trách nhiệm tạo và gửi các bản sơ lược giao dịch đã nén tới mainnet Ethereum. Khi nhiều người dùng, dự án chấp nhận Optimistic Rollup và di chuyển giao dịch của họ sang Arbitrum hoặc Optimism, nhu cầu về dịch vụ trình sắp xếp thứ tự sẽ tăng lên. Nhu cầu gia tăng sẽ mang lại doanh thu cao hơn cho các thực thể hoặc cá nhân đó.

Tất cả tùy thuộc vào người dùng

Đánh giá hoạt động mạng on-chain trên Optimism và Arbitrum cho thấy tăng trưởng doanh thu của trình sắp xếp trình tự tăng tốc gần đây. Điều này là do các giải pháp layer 2 ngày càng được chấp nhận nhiều hơn.

Nắm giữ thị phần lớn hơn nhiều trên thị trường layer 2, tổng số địa chỉ riêng biệt trên Arbitrum gần đây đã vượt mốc 9 triệu, theo dữ liệu từ ArbiScan. Tính đến ngày 8/7, mạng có 9,7 triệu địa chỉ duy nhất.

Trong khi đó, Optimism có tổng số địa chỉ duy nhất là 6,26 triệu, theo dữ liệu từ Etherscan.

Chênh lệch số lượng địa chỉ tích lũy trên cả hai mạng cũng phản ánh chênh lệch về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL). Với TVL 6 tỷ đô la, Arbitrum kiểm soát 60,34% thị phần trong số 9,49 tỷ đô la TVL tích lũy trong toàn bộ thị trường layer 2.

Theo dữ liệu từ L2Beat, TVL của Optimism là 2,14 tỷ đô la, chiếm 23% thị phần.

Optimism

Nguồn: L2Beat

Ai chiếm thế thượng phong?

Thú vị hơn hết, xem xét hoạt động mạng trên cả hai giao thức tiết lộ số lượng giao dịch hàng ngày trên Optimism vượt xa Arbitrum. Dữ liệu từ Nansen ghi nhận Arbitrum tăng đáng kể về số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trong sự kiện AirDrop vào tháng 3. Tuy nhiên, kể từ đó hoạt động ví hàng ngày sụt giảm liên tục.

Ngược lại, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên Optimism tăng trong tháng 6 và vị trí đó được duy trì sang quý 3.

Hơn nữa, về số lượng giao dịch đã hoàn thành trên cả hai mạng, Arbitrum có hoạt động giao dịch tương đối ổn định trong suốt tháng 6, không thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, Optimism có lượng giao dịch tăng mạnh trong cùng kỳ. Gia tăng các giao dịch trên Optimism trong tháng trước chủ yếu là do sự ra đời của “Bedrock”.

Optimism

Nguồn: Dune Analytics

Vào đầu tháng 6, Optimism đã công bố ra mắt Bedrock Upgrade. Theo dữ liệu từ Dune Analytics, nâng cấp đã tạo điều kiện tiết kiệm gần 75% cho mỗi giao dịch, thu hút nhiều người dùng hơn.

Đình Đình

Theo AMBCrypto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *