Khoản nợ chưa thanh toán của Giao thức cho vay phi tập trung Compound trên Ethereum đã vượt qua 1 tỷ đô la – mức cao nhất trong một năm.

Khoản nợ gia tăng thể hiện sự thay đổi trong thị trường tiền điện tử, vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tín dụng vào năm 2022. Trên toàn bộ những người cho vay từ BlockFi đến Celsius đã tuyên bố phá sản, dẫn đến một lỗ hổng trong cấu trúc thị trường của tiền điện tử. Vào ngày 14 tháng 7, nợ tồn đọng ở mức 1,07 tỷ đô la.

Khoản nợ chưa thanh toán của Compound trên Ethereum đạt 1 tỷ đô la

Compound là một giao thức thị trường tiền tệ, nơi người dùng có thể vay và cho vay tài sản. Lãi suất được xác định theo thuật toán, bị chi phối bởi những holder COMP.

Ông Giáo

Theo TheBlock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *