Nền tảng khám phá blockchain DeFi DeBank đã công bố DeBank Chain, một blockchain layer 2 mới được xây dựng trên OP Stack của Optimism.

Được quảng cáo là “tài sản dành cho xã hội”, DeBank Chain được xây dựng như một optimism rollup tuyên bố giảm “chi phí khí lưu trữ dữ liệu L1 từ 100 đến 400 lần”.

OP Stack là một tiêu chuẩn phát triển blockchain của nhóm Optimism, dựa trên đó có thể xây dựng các blockchain layer 2 mới.

DeBank, một nền tảng khám phá blockchain và trực quan hóa danh mục đầu tư DeFi dành cho Ethereum và các blockchain tương thích với EVM khác, đã ra mắt testnet của mạng layer 2 của mình ngày hôm nay với kế hoạch “ra mắt Mainnet vào năm 2024.”

Vào tháng 10 năm 2022, DeBank đã triển khai Ethereum L2 để hỗ trợ DeBank Hi, một ứng dụng trò chuyện được nhúng trong nền tảng theo dõi ví hiện có của nó.

Người dùng trên nền tảng được trả tiền để nhận tin nhắn, tạo ra một “thị trường thu hút sự chú ý”.

DeBank có hơn 200.000 người dùng đã đăng ký trên mạng layer 2 Ethereum của mình, theo dữ liệu từ Dune.

Annie

Theo Decrypt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *