Ngân hàng Commerzbank của Đức đã được các nhà quản lý địa phương cấp giấy phép lưu ký tiền điện tử, theo thông báo được đưa ra bởi người cho vay vào ngày 15 tháng 11.

Commerzbank cho biết đây là ngân hàng Đức “đầy đủ dịch vụ” đầu tiên được cấp giấy phép này tại quốc gia này theo khuôn khổ pháp lý của Đạo luật Ngân hàng Đức (KWG). Điều này cho phép nó cung cấp quyền giám sát tài sản tiền điện tử và sẽ cho phép nó cung cấp “các dịch vụ tài sản kỹ thuật số tiếp theo”.

Tiến sĩ Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, giám đốc điều hành của Commerzbank, nói rằng việc có được giấy phép là một “cột mốc quan trọng”.

“Điều này nhấn mạnh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc áp dụng các công nghệ và cải tiến mới nhất, đồng thời tạo nền tảng để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.”

Ngân hàng cho biết bước đầu tiên bây giờ là thiết lập một nền tảng vừa “an toàn, đáng tin cậy” vừa tuân thủ đầy đủ các quy định của địa phương đồng thời hỗ trợ các khách hàng tổ chức của mình thông qua dịch vụ lưu ký tiền điện tử thông qua blockchain.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.