Một vụ kiện bản quyền chống lại nhiều công ty phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sửa đổi khi các nghệ sĩ và nhóm pháp lý của họ cáo buộc lạm dụng các tác phẩm sáng tạo của họ.

Vào ngày 29 tháng 11, một nhóm nghệ sĩ thị giác đã sửa đổi một vụ án đã bị thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ trước đó, bổ sung thêm bảy nghệ sĩ mới và nhiều chi tiết hơn về cáo buộc vi phạm.

Các nghệ sĩ mới bao gồm H. Southworth, Grzegorz Rutkowski, Gregory Manchess, Gerald Brom, Jingna Zhang, Julia Kaye và Adam Ellis.

Theo vụ kiện tập thể sửa đổi Stability AI, Midjourney và DeviantArt, cùng với bị cáo mới, Runway AI, đã tạo ra các hệ thống tạo ra nghệ thuật theo phong cách của các nghệ sĩ khi tên của các nghệ sĩ được sử dụng làm lời nhắc được cung cấp cho AI.

Các nguyên đơn cho rằng, do đó, người dùng đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật “không thể phân biệt được” với tác phẩm của họ. Các nghệ sĩ cho biết trong khi các nhà phát triển AI “thích mô tả các sản phẩm hình ảnh AI của họ bằng những thuật ngữ cao cả thì thực tế lại bẩn thỉu và khó chịu hơn”.

“Các sản phẩm hình ảnh AI chủ yếu được đánh giá là thiết bị rửa bản quyền, hứa hẹn với khách hàng những lợi ích của nghệ thuật mà không phải trả chi phí cho nghệ sĩ.”

Ngoài ra, các nghệ sĩ cáo buộc rằng Midjourney – một trong những công cụ AI phổ biến nhất để sáng tạo nghệ thuật với khoảng 16,4 triệu người dùng, theo trang web của nó – đã vi phạm các quyền theo luật thương hiệu liên bang ở Hoa Kỳ.

Các tuyên bố chỉ ra rằng trang web của MidJourney đang quảng cáo danh sách hơn 4.700 tên nghệ sĩ, bao gồm cả tên của một số nguyên đơn, để sử dụng làm lời nhắc chung.

“Gần đây, nguyên đơn Kelly McKernan đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng kết quả tìm kiếm hàng đầu trên internet cho tên của họ hiện là một hình ảnh do AI tạo ra được tạo bằng Midjourney, được nhắc bằng tên của Mx. McKernan.”

Vụ kiện sửa đổi lập luận rằng “nếu không có sự can thiệp, đây là tương lai nghiệt ngã đang chờ đợi nhiều nghệ sĩ khác”.

Trước đó, các phần của vụ án cụ thể này đã bị bác bỏ khi Thẩm phán Hoa Kỳ William Orrick viện dẫn sự thiếu bằng chứng từ phía nguyên đơn. Tuy nhiên, ông đã cho phép các nguyên đơn mở lại yêu cầu bồi thường ở phiên bản mới hoặc cập nhật, như đã thấy trong những diễn biến gần đây.

Đây là một trong nhiều trường hợp được đưa ra chống lại nhiều nhà phát triển AI khác nhau trong ngành với vi phạm bản quyền là trọng tâm của các khiếu nại. Các trường hợp khác liên quan đến các công ty công nghệ lớn, bao gồm Google, Microsoft và Meta.