Thẻ: giá bitcoin hôm nay

Giá Bitcoin hôm nay là giá mới nhất của loại tiền mã hóa phổ biến nhất và là vua trên thị trường crypto.

Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin lần đầu vào năm 2009 và loại tiền mã hóa này vẫn giữ được vị trí số một theo vốn hóa thị trường. Bitcoin đã mở đường cho nhiều altcoin hiện có trên thị trường và đánh dấu một mốc quan trọng cho các giải pháp thanh toán kỹ thuật số.
Là loại tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới, Bitcoin đã trải qua một chặng đường dài để đạt giá trị như ngày hôm nay. Tuy nhiên, người ta không phải mua toàn bộ một Bitcoin vì Bitcoin có thể được chia thành các đơn vị nhỏ gọi là satoshi, được đặt theo tên của người sáng tạo. Một satoshi tương đương với 0,00000001 Bitcoin.