Khi các khu vực pháp lý khác nhau chuẩn bị đưa ra quy định về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, DeFi vẫn là một chủ đề phức tạp.

Tổ chức Quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) gần đây đã cân nhắc vấn đề này và khuyến nghị các chính phủ nên xác định “Người chịu trách nhiệm” đằng sau các ứng dụng tài chính phi tập trung bề ngoài và chịu sự giám sát theo quy định tương tự như những người tham gia thị trường tài chính thông thường.

Công ty phần mềm blockchain nổi tiếng Consensys đã khuyến khích tổ chức thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu làm rõ rằng một số cách tổ chức DeFi có thể không có “Người chịu trách nhiệm”.

Consensys cân nhắc về “Người chịu trách nhiệm”

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Consensys lập luận khuyến nghị của IOSCO dường như cho rằng, trong bất kỳ sự sắp xếp hoặc hoạt động DeFi cụ thể nào, luôn có thể xác định được Người chịu trách nhiệm phải tuân theo các nghĩa vụ pháp lý. Họ ngụ ý các hệ thống phi tập trung không tồn tại hoặc không nên tồn tại.

Theo Consensys, giả định này hạn chế sự đổi mới trực tuyến đối với các mô hình tập trung và là điều đáng lo ngại, sau đó yêu cầu IOSCO thừa nhận một số thiết lập DeFi nhất định thiếu “Người chịu trách nhiệm”, giống như EU đã miễn trừ các thiết lập “phi tập trung hoàn toàn” khỏi quy định MiCA.

Consensys thừa nhận ranh giới giữa tài chính tập trung và phi tập trung là một phạm vi rộng không chỉ giới hạn ở ranh giới nghiêm ngặt nhưng cũng khẳng định khuyến nghị của IOSCO đã đơn giản hóa quá mức sự khác biệt này.

Do đó, việc áp dụng phương pháp nhị phân để xác định Người có trách nhiệm “dường như khuyến khích các cơ quan quản lý phải tìm ra bên như vậy “bằng bất cứ giá nào”. Consensys ủng hộ sự cần thiết của cách tiếp cận tinh tế trong việc xác định Người chịu trách nhiệm trong DeFi. Công ty nói thêm các nghĩa vụ pháp lý phải phù hợp với mức độ kiểm soát, chủ yếu nhắm vào phần tập trung cuối của phổ.

Theo Consensys, các yếu tố kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như quản trị, kiểm soát hành chính, dữ liệu oracle, tính khả dụng của code, phân cấp blockchain và tính đa dạng của giao diện người dùng, cũng phải được đánh giá khi đánh giá phân cấp. Các cơ quan quản lý nên hạn chế áp đặt nghĩa vụ quá mức và thay vào đó, hãy xem xét một loạt yếu tố phân quyền để định hướng các quyết định của họ.

Thu hẹp định nghĩa “Người chịu trách nhiệm”

Định nghĩa về “Người chịu trách nhiệm” nên hẹp hơn vì việc áp dụng các mô hình quản lý truyền thống không phù hợp với DeFi. Định nghĩa rộng có nguy cơ giao trách nhiệm cho những cá nhân không thể thực hiện những thay đổi về quy định, tạo ra sự không chắc chắn về mặt pháp lý và ngăn cản sự đổi mới. Consensys khuyên không nên xác định một cách cứng nhắc những Người chịu trách nhiệm vì điều này có thể cản trở con đường hướng tới phân quyền.

Thay vào đó, công ty đề xuất khám phá những phương pháp thay thế, chẳng hạn như khuyến khích tuân thủ tự nguyện, nhằm thúc đẩy phân cấp và giảm rủi ro trung gian đồng thời cho phép những người tham gia DeFi đóng góp trên toàn cầu.

Minh Anh

Theo CryptoPotato

By Tiền Mã Hoá

Tienmahoa.net là đồng tác giả chính và chủ sở hữu của Website Tienmahoa.Net này. Tác giả có kinh nghiệm đầu tư hơn 8 năm tại thị trường Tiền mã hoá, Tiền điện tử. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về công nghệ Blockchain mà tác giả đã tiên phong giảng dạy tại các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam, qua đó có thể giải thích và tổng hợp thông tin đúng và chính xác hơn trong phạm vi hiểu biết của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *