Crypto liquidations rally 78% with ETH leading the charts

Cryptocurrency liquidations have seen a sudden increase over the past day. Ethereum (ETH) is still leading the charts.

According to data provided by Coinglass, the total crypto liquidations surged by 78.8% in the past 24 hours, surpassing the million mark. The increase in liquidations came while the total cryptocurrency open interest recorded a 0.35% decline in the same timeframe — currently hovering at million.

Crypto liquidations rally 78% with ETH leading the charts - 1

Crypto liquidations map – June 17 | Source: Coinglass

Per a crypto.news report on Jun. 16, the number of crypto liquidations plunged by 80% — dropping to .4 million — in just one day as the broader market was consolidating with a total market capitalization of .54 trillion.

Here’s the data from Coinglass: 

  • .9 million worth of long positions have been liquidated.
  • .6 million worth of short positions were liquidated.
  • Ethereum dominates the list with over million in liquidations — .6 million longs and .5 million shorts.
  • Bitcoin (BTC) liquidations reach .2 million — .15 million longs and .09 million in shorts.
  • Binance is dominating the scene with .7 million in liquidations with longs accounting for 57.6% of this tally.
  • OKX saw million in liquidations, having a 30% share of the market.

According to data provided by CoinGecko, the increased liquidations come as the global crypto market capitalization records a 0.4% decline in the past 24 hours — falling from .549 trillion to .536 trillion.

Bitcoin has been consolidating around the ,000 mark over the past three days, while Ethereum hovers around the ,550 mark in the same timeframe. 

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một nhà đầu tư Tiền mã hoá và giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *