Trong nỗ lực kiếm thu nhập từ Ether nhàn rỗi, ban quản trị cộng đồng của Aave đã bỏ phiếu để chuyển đổi 1.600 ETH (khoảng 3 triệu đô la) thành wsETH và rETH được giữ trong Ethereum Collector Contract.

Aave DAO hiện nắm giữ 1.786 awETH trong Aave v2, mang lại khoản lợi tức 1,69% và 104 ETH thô trong Ethereum Collector Contract.

Để tận dụng hơn nữa ETH trong giao thức, đề xuất đã yêu cầu chuyển 800 ETH sang rETH của Rocket Pool — cộng thêm chuyển 800 ETH thành stETH của Lido và sau đó wrap nó để nhận 800 rETH.

“AIP này chuyển đổi tất cả số dư ETH không hiệu quả, cùng với aWETH (v2 và v3) thành cùng một lượng wstETH và rETH,” đề xuất cho biết.

Tổng cộng có 17 địa chỉ đã bỏ phiếu, 100% ủng hộ, với đa số phiếu bầu đến từ hai địa chỉ cụ thể, trong đó có aavechan — một nền tảng đại biểu được thành lập bởi Marc Zeller, nhà sáng lập Aave.

Việc ủy ​​thác phiếu bầu cho những người ra quyết định trong DAO là điều bình thường. Các ban đại diện như vậy thay mặt cho một cộng đồng rộng lớn hơn gồm các thành viên DAO, những người chia sẻ hoặc đồng ý với quan điểm của một đại biểu. 

Đề xuất này là đề xuất thứ hai, là một phần của mục tiêu lớn hơn nhằm triển khai Ethereum Collector Contract, mà các thành viên quản trị cộng đồng Aave muốn triển khai để kiếm thêm thu nhập từ các quỹ hiện có. 

Một đề xuất ban đầu để hợp nhất tài sản của Collector Contract đã được thông qua trước đó vào tháng 5, với 100% cử tri ủng hộ. 

Đề xuất thứ ba và cũng là đề xuất cuối cùng để mua Balancer Boosted Aave USD (BB-A-USD) thông qua Cowswap, sau đó gửi tiền 50-50 giữa Balancer và Aura Finance, sẽ được áp dụng.

Annie

Theo Blockworks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *