Stablecoin USDT more popular than Bitcoin in Latin America, Kaiko says

Over 40% of all crypto trades in Latin America involve the USDT stablecoin, signaling a waning interest in Bitcoin, which is even trailing XRP in the region’s top trading pairs.

Stablecoins are more popular in Latin America (LATAM) than Bitcoin as stablecoin-to-fiat trading pairs accounted for more than 60% of the top 10 trade volume in the region, according to data compiled by Kaiko, a blockchain analytics firm.

The data reveals that USDT, issued by Tether, is significantly more popular than Bitcoin among Latin American traders, accounting for over 40% of all trades. Kaiko notes that this growing dominance of stablecoins has prompted local central banks to “increasingly consider” issuing central bank digital currencies (CBDCs), though it “remains uncertain if they can compete effectively.”

Stablecoin USDT more popular than Bitcoin in Latin America, Kaiko says - 1

Leading markets in LATAM in 2024 | Source: Kaiko

In a surprising development, in LATAM Bitcoin even lags behind XRP, a token developed by Ripple. Data indicates that the XRP/MXN trading pair has surpassed BTC/BRL by at least a billion dollars in turnover. However, Kaiko notes that XRP’s popularity in the region is mainly due to its partnership with the Bitso crypto exchange.

Despite these shifts, Binance continues to dominate the market in terms of turnover, particularly in stablecoin trades, according to Kaiko. The firm also highlighted the rapid growth of the Brazilian crypto market, with monthly BRL trade volumes averaging .3 billion, up from .7 billion in 2023. However, Kaiko says Binance’s dominance appears to be waning in the region, as trade volumes on Mercado Bitcoin, Brazil’s largest crypto exchange, more than doubled in 2024, driven by activity in both Bitcoin and altcoins.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một nhà đầu tư Tiền mã hoá và giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *