Thẻ: Grayscale Ethereum Trust đạt mức cao nhất năm 2023