Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7(UTC+7), Cobo sẽ mở một chương trình Tháng Airdrop cho người dùng Trung Quốc và Việt Nam, mỗi tháng có một kỳ, phần thưởng nhận luôn tay! Kỳ đầu tiên, chương trình TomoChain, giải thưởng lớn 5000 TOMO TomoChain là một nền tảng blockchain thế hệ mới hiệu quả cao, cho ra những cải tiến sáng tạo cho khả năng mở rộng của các nền tảng blockchain hiện tại (đặc biệt là Ethereum).
TomoChain là hệ thống được tổ thành từ 150 nút điểm chính, sử dụng sự đồng thuận của Chứng nhận bỏ phiếu vốn chủ sở hữu (POSV), nó có thể thực hiện chi phí giao dịch gần về 0, xác nhận giao dịch trong 2 giây, đồng thời thông qua kỹ thuật mới như: Xác thực kép, thông qua thỏa thuận thông minh và lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính an toàn, ổn định và hoàn thiện. TomoChain hỗ trợ tất cả các hợp đồng, thỏa thuận thông minh và giao dịch các token đan chéo nhau tương thích EVM. Các công nghệ mở rộng mới (như Sharding, EVM song song hóa, tạo chuỗi riêng, phần cứng tương thích) sẽ tiếp tục nghiên cứu và tích hợp vào cấu trúc nút chính của TomoChain. Đây cũng sẽ là một blockchain công cộng hợp đồng thông minh tương đối lý tưởng có thể mở rộng, áp dụng cho trình tự ứng dụng vào trung tâm hóa, phát hành và tương thích Token.
Quy tắc chương trình 00:00 giờ ngày 24 tháng 6 đến 24:00 giờ ngày 28 tháng 6(UTC+7)
Chương trình 1: Mời bạn bè, được chia giải thưởng TOM
Cách tham gia
Trong thời gian chương trình diễn ra, tài khoản mới đăng ký hoặc bạn bè đăng ký thành công tài khoản Cobo đám mây là có thể tham gia. Số tiền giải thưởng Phần thưởng của mỗi kỳ được bắt đầu từ số tiền 100 TOMO, trong thời gian đếm ngược phần thưởng, mời mỗi một người dùng mới đăng ký tài khoản, phần thưởng sẽ được tăng thêm 0.3 TOMO.
Phương thức mời:
Thông qua chức năng mời của Cobo app; hoặc điền mã mời khi người dùng mới Đăng ký.
Thời gian đếm ngược:
Thời gian đếm ngược bắt đầu từ 00:00 giờ ngày 24 tháng 6(UTC+7), thời gian đếm ngược là 24 giờ, trong thời gian này mỗi tăng một người dùng đăng ký (Giới hạn lời mời cấp 1), thời gian đếm ngược kéo dài 40 giây; Thời gian mở thưởng muộn nhất là 20:00 giờ ngày 28 tháng 6(UTC+7). Nếu việc đếm ngược kết thúc trước thời gian này, việc mở thưởng sẽ được thực hiện; nếu quá trình đếm ngược đến thời điểm này chưa kết thúc, chờ thời gian đếm ngược kết thúc mới được thực hiện mở thưởng.
Quy tắc chung:
Căn cứ vào số người tham gia (N), lấy con số M trước con số N ở thời gian mở thưởng, người dùng thứ M tham gia là người trúng thưởng; Nếu số người tham gia ≥ lớn hơn chữ số trước N, thì lấy chữ số trước N là số trúng thưởng; Nếu số người tham gia < lớn hơn chữ số trước N, thì lấy chữ số trước N-1 là số trúng thưởng
Ví dụ: 15:33:50 mở thưởng, nếu số người tham gia là 1800, thì lấy 1533; nếu số người tham gia là 1500, thì lấy 153.
Phân chia phần thưởng:
Người trúng thưởng và người mời trực tiếp của họ được chia đều phần thưởng. Nếu người trúng thưởng không có người mời trực tiếp, thì người trúng thưởng được chia 50% phần thưởng, những người khác sẽ được chia 50% giải thưởng còn lại;
Chương trình 2: Làm nhiệm vụ, nhận phần thưởng Phần thưởng lời mời:
Trong thời gian chương trình, mời bạn bè hoàn thành đăng ký tài khoản Cobo Cloud, thưởng 0,2 TOMO/người (chỉ mời cấp một), không giới hạn trần. Người dùng mời người khác đăng ký không vào thời điểm chương trình diễn ra thì không được hưởng phần thưởng này. Tiền thưởng sẽ được trả trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình
Đăng ký OceanEx và mua TOMO Trong chương trình, sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ Email đã đăng ký tài khoản Cobo đám mây để đăng ký tài khoản OceanEx, đồng thời mua bất kỳ số lượng TOMO nào trên OceanEx, thưởng 200 OCE.
Tài khoản Cobo đám mây phải giống với tài khoản OceanEx, neeus sử dụng Email hoặc số điện thoại khác để đăng ký OceanEx, thì không được hưởng phần thưởng. Người dùng phải vào trang chương trình kỳ này, đăng ký tài khoản OceanEX và giao dịch thông qua link Cobo; nếu đăng ký qua kênh khác thì không nhận được phần thưởng.
Tiền thưởng sẽ được trả trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình. Phần thưởng gửi TOMO Trong thời gian chương trình diễn ra, người dùng gửi TOMO vào Cobo Cloud.

Theo rickypham tienmahoa.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here